Werk waar ik trots op ben

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vangnet voor Victor

Met ‘Vangnet voor Victor’ wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een bijdrage leveren aan een betere samenwerking tussen zorg en veiligheid. Dit is hard nodig, want een groep mensen met complexe problemen (psychiatrische problemen, dakloosheid en overlastgevend gedrag) krijgen niet de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben. Met grote gevolgen voor henzelf en de samenleving. Het boek is een rijke verzameling van inzichten, dilemma’s, logica’s en denkbeelden uit beide werelden en verhalen van ervaringsdeskundigen. Het geeft bestuurders en beleidsmakers handvatten om meer verbinding te organiseren, zodat de mensen in het veld beter hun werk kunnen doen. Ik verzorgde de interviews, redactie en concept, in nauwe samenwerking met de auteur, de klant en Bemerkt Concept & Design, die het boek vorm gaf. 

Klant: Vereniging van Nederlandse Gemeenten i.s.m. Berenschot

Opdracht: ontwikkeling, redactie en interviews praktijkboek voor Zorg en Veiligheid

Middelen: Het boek is verkrijgbaar in een gedrukte versie en als download

Stuur mij een bericht
Contact

© Irma Schouten 2024  |  Webdesign: Fecit Vormgevers bv
Fotografie: Cindy van Rees